Икономизъм или пестиливостта на българина

Пестиливостта на българина е психически феномен, които съпътства целия му живот като на нация. Възниква въпрос: «От какво е предиз-викана тази пестеливост?». Всичко спечелено е следствие на непосилен труд. За…